PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

10.000 kwestionariuszy badawczych techniką audytoryjną

16-05-2017

Od lutego do maja 2017 roku zespół badawczy Exacto realizował wielowymiarowy projekt badawczy dla Ministerstwa Rozwoju pn. Badanie efektywności akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość”. Badanie miało charakter ewaluacji ex-post, w ramach której zgromadzono obszerny materiał empiryczny ze szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej. Za pomocą techniki ankiety audytoryjnej udało się poddać ewaluacji grupę prawie 10 tys. uczniów. Natomiast w oparciu o wywiady telefoniczne CATI pozyskano pogłębione informacje od 255 nauczycieli realizujących dedykowane zajęcia dydaktyczne poświęcone tematyce przedsiębiorczości młodych ludzi. W toku pogłębionych analiz zaprojektowano liczne wskaźniki ilościowe, m.in. modele mierzące poziom efektywności projektu wśród głównych uczestników akcji edukacyjnej.

Odwiedź nas w Google+