PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Audyt komunikacji wewnętrznej dla CIARKO Sp. k.

07-12-2019

Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto odpowiadał za realizację audytu komunikacji i relacji wśród pracowników CIARKO oraz przygotowanie ekspertyzy dotyczącej określenia percepcji stosowanego obecnie znaku firmowego.

Badania satysfakcji, komunikacji i relacji pracowników CIARKO były realizowane metodą ilościową. Ich celem była identyfikacja głównych czynników wpływających na poziom zadowolenia z pracy, ocenę skuteczności narzędzi komunikacji oraz atmosfery panującej w firmie. W ramach tych działań Zespół Exacto odpowiadał za: przygotowanie narzędzia badawczego, opracowanie koncepcji wskaźników z możliwością ich implementacji w kolejnych pomiarach, przeprowadzenie badań w siedzibie firmy (N=500) oraz stworzenie końcowego raportu, który będzie podsumowaniem wyników.

Zespół Exacto odpowiadał także za opracowanie ekspertyzy związanej z percepcją identyfikacji wizualnej CIARKO. Badania przeprowadzono wśród trzech grup docelowych: pracowników, klientów i kontrahentów oraz ekspertów zajmujących się systemami identyfikacji wizualnej. Do zadań Zespołu Exacto należało określenie elementów składowych ekspertyzy, przeprowadzenie szczegółowego planu badań, doboru grup respondentów oraz metod i technik badawczych, opracowanie narzędzia badawczego (kwestionariusza ankiety) oraz przeprowadzenie badań wśród respondentów i finalne przygotowanie raportu zawierającego ilościową oraz  jakościową analizę wyników. Badania zostały zrealizowane techniką IDI oraz CAWI.
 

Odwiedź nas w Google+