PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Dla Miasta i Gminy Zagórz opracowaliśmy projekt kampanii „Zagórz EkoLogicznie”.

31-07-2017

Celem projektowanej kampanii jest aktywizacja społeczeństwa, edukacja oraz motywowanie do prowadzenia działań proekologicznych. Mając na uwadze potrzebę dotarcia do jak najszerszej grupy obiorców oraz komunikowanie zaplanowanych treści w sposób adekwatny do różnorodności wiekowej mieszkańców, zaplanowaliśmy opracowanie identyfikacji kampanii, elementów wyróżniających, materiałow wideo, a także biuletynów informacyjncyh oraz plakatów, które mają być kolportowane w miejscach cieszących się dużą popularnością wśród mieszkańców. W ramach zaplanowanych działań przewidziane zostały konkursy, mające na celu wyłonienie osób zaangażowanych na co dzień w działania proekologiczne, a także szeroko zakrojoną kampanię w mediach społecznościowych oraz „EkoLogiczną” akcję edukacyjną w szkołach. Oprócz projektowania kampanii, uczestniczyliśmy również w projektowaniu i realizacji działań mających na celu wsparcie komunikowania w zakresie budowy kompostowni w Gminie. Do naszych zadań należało min. tworzenie treści informacyjnych do biuletynu ekologicznego.

Odwiedź nas w Google+