PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Kompleksowy projekt badawczy dla Zamku w Łańcucie

24-04-2017

Zespół badawczy Exacto już po raz kolejny przeprowadził  kompleksowe badania turystów odwiedzających Muzeum-Zamek w Łańcucie. Badania realizowane były metodami ilościowymi i jakościowymi. 

Projekt polegał na wykonaniu szeregu działań badawczych związanych z analizą popytu na usługi zamku związane z planowanym poszerzeniem ekspozycji. Wykorzystano w tym obszarze analizę trendu oraz wskaźniki frekwencyjne wraz z danymi dotyczącymi ruchu turystycznego w szerszej perspektywie czasowej. Technika analizy desk research stanowiła wstęp do badań ilościowych i pozwoliła na rozeznanie sytuacji wyjściowej. Dodatkowo wprowadzono także analizę wrażliwości cenowej, która miała określić oczekiwany poziom cenowy atrakcji turystycznych. Finalnie zebrano informacje od 384 turystów w ciągu 14 dni. Zebrany materiał empiryczny poddano analizie statystycznej. Podobnie jak w 2016 roku badania objęły zasięgiem zarówno grupy turystów indywidualnych, jak i członków grup zorganizowanych z terenu całej Polski. Oprócz badań ilościowych zrealizowano również badania jakościowe.

Odwiedź nas w Google+