PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Profesjonalizm public relations w Polsce

03-07-2019

Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto odpowiadał za realizację badań „Profesjonalizm public relations w Polsce”. Jego wyniki zostały przedstawione podczas Kongresu Profesjonalistów PR.

Inicjatorem podjętych działań w tym zakresie był Społeczny Zespół Ekspertów PR w składzie: prof. dr hab. Jerzy Olędzki – przewodniczący Zespołu, prof. dr hab. Krystyna Wojcik, dr Ewa Hope oraz dr Jacek Barlik. Za całościową realizację projektu odpowiadał Zespół Exacto. Badania zostały przeprowadzone na próbie 500 podmiotów (dobór kwotowo-celowy), a ich zasięg był ogólnopolski. Podczas realizacji wykorzystano technikę badawczą – CATI (85%) oraz CAWI (15%). Rozmowy z respondentami przeprowadził zespół ankieterów Exacto. Do naszych zadań należało także wsparcie merytoryczne przy tworzeniu narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety, jak również oprawa graficzna wykorzystana do stworzonego przez nas raportu. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań.
 

Odwiedź nas w Google+