PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Prowadzimy kompleksowy audyt wewnętrzny dla firmy KAWMET

06-12-2018
Zespół Exacto przygotowuje dokument audytu wewnętrznego KAWMET. Nasze działania skupiają się wokół kilku kluczowych obszarów, dla których zostanie opracowany szereg rekomendacji wdrożeniowych. 
 
Praca naszego zespołu rozpoczęła się od kompleksowej analizy sytuacji wyjściowej w oparciu o desk reaserch oraz spotkania robocze z kadrą kierowniczą zakładu. Skupiliśmy się na najbardziej istotnych elementach związanych z funkcjonowaniem firmy w jej nowej siedzibie. W oparciu o nasze doświadczenia przygotowaliśmy m.in. analizę obecnej organizacji przestrzennej wraz z rekomendacjami popartymi grafikami, na których zostały zwizualizowane sugestie i proponowane zmiany. Istotnym elementem naszych działań jest również gruntowna analiza konkurencji oraz rekomendacje związane z kolejnymi działaniami marketingowymi. Efektem naszej pracy będzie obszerny dokument audytu wewnętrznego zawierający m.in. rekomendacje wdrożeniowe zaproponowanych zmian, schematy wypracowanych rozwiązań oraz haromonogram pozwalający na wdrożenie oraz weryfikację stopnia wypełnienia poszczególnych zaleceń.
 
Odwiedź nas w Google+