PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Realizacja badań dotyczących mięśniaków macicy wśród kobiet z Rzeszowa i okolic

02-10-2018

Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto, na zlecenie Szpitala Specjalistycznego Pro-Familia w Rzeszowie, zaprojektował oraz przeprowadził badania dotyczące profilaktyki zdrowotnej wśród kobiet oraz występowania mięśniaków macicy i sposobów ich leczenia.

Badanie miało na celu określenie wiedzy mieszkanek Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego w wieku 20-43 lat na temat występowania i objawów mięśniaków macicy, a także termoablacji ultradźwiękowej, czyli nowoczesnej, bezinwazyjnej metody ich leczenia, która dostępna jest w rzeszowskiej Pro-Familii. Badanie zrealizowano na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku wśród 310 respondentek spełniających założenia rekrutacyjne nałożone w warstwie grupy wiekowej oraz miejsca zamieszkania.

Narzędziem zastosowanym w badaniu był standaryzowany kwestionariusz ankiety przeznaczony do samodzielnego wypełnienia zawierający łącznie 14 pytań. Dzięki zastosowaniu doboru proporcjonalnego oraz kontroli wyżej wymienionych zmiennych, przeprowadzone badania można uznać za reprezentatywne z uwagi na wiek i miejsce zamieszkania w wyszczególnionych przedziałach. Finalnym efektem działań badawczych był raport zawierający analizy statystyczne oraz kluczowe wnioski, które przyczynią się do zwiększenia skuteczności komunikowania na temat występowania mięśniaków macicy u kobiet oraz sposobów ich leczenia.

Odwiedź nas w Google+