PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

System identyfikacji wizualnej dla kancelarii prawnej KANTOROWSKI I WSPÓLNICY

08-09-2017

Firma Exacto rozpoczęła pracę nad systemem identyfikacji wizualnej dla kancelarii prawnej KANTOROWSKI I WSPÓLNICY.

Grupa naszych ekspertów przygotowuje system identyfikacji wizualnej, który obejmuje m.in.: opracowanie znaku (logo) wraz z księgą identyfikacji, na którą składają się: prezentacja znaku, kolorystyka, topografia, wersje kolorystyczne, optymalne pole ekspozycji, formy niedopuszczalne oraz cechy tekstu pomocniczego.

Odwiedź nas w Google+