PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Zespół Exacto uczestniczy w konferencji Web Summit 2019

06-11-2019

Web Summit to konferencja technologiczna, w której co roku uczestniczy ponad 70 tys. osób z całego świata. Tegoroczna edycja wydarzenia, w której udział biorą także eksperci Exacto odbywa się w dniach 4 – 7 listopada w Lizbonie.

Web Summit co roku przyciąga największe firmy technologiczne, influencerów i twórców startupów z całego świata. Oprócz prelekcji, uczestnicy mają dostęp do wielu stoisk wystawienniczych promujących produkty i usługi firm z branży IT. Agencja Exacto jest jednym z podmiotów, który zyskał możliwość udziału w konferencji w formie Misji Gospodarczej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Konferencja stanowi przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych, promowania przedsiębiorczości, a przede wszystkim do nawiązywania kontaktów biznesowych oraz prezentacji oferty.
 

Odwiedź nas w Google+