PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Zrealizowaliśmy badanie atrakcyjności województwa podkarpackiego

20-12-2018
Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto na zlecenie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przeprowadził badania ilościowe wśród mieszkańców Krakowa, Warszawy i Wrocławia dotyczące oceny województwa podkarpackiego w kontekście atrakcyjności turystycznej regionu. 
 
Badanie zostało przeprowadzone wśród pełnoletnich mieszkańców wybranych miast Polski za pomocą wywiadu bezpośredniego, realizowanego przy użyciu ankiety papierowej zaprojektowanej przez zespół Exacto, która następnie była wypełniana przez wykwalifikowanych ankieterów. Kwestionariusz ankiety składał się z trzech bloków tematycznych, które dotyczyły: oceny atrakcyjności turystycznej województwa podkarpackiego, profilu turysty powstałego na podstawie osób biorących udział w badaniu oraz charakterystyki profilu respondenta. Ankiety przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1500 mieszkańców Krakowa, Warszawy i Wrocławia. Rezultatem działań podjętych przez zespół badawczy było stworzenie raportu z badań ilościowych, zawierającego m.in. odpowiedzi na pytania związane ze znajomością podkarpackich atrakcji turystycznych czy największych walorów województwa. 
 

Pliki do pobrania

Odwiedź nas w Google+