PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Zrealizowaliśmy badanie satysfakcji klientów firmy Flotex

06-04-2018
Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto zaprojektował oraz przeprowadził szczegółowe badanie poziomu satysfakcji klientów firmy Flotex – jednego z wiodących dystrybutorów kart paliwowych, który dodatkowo oferuje szereg różnorodnych usług dla klientów na rynku flotowym.
 
Na zlecenie Flotex został opracowany kwestionariusz ankiety mający na celu zbadanie satysfakcji klientów Flotex ze świadczonych usług, a także poznanie oczekiwań w stosunku do dynamicznie poszerzającej się oferty firmy. Badanie realizowano na przełomie stycznia i lutego na grupie 200 klientów. Kwestionariusz ankiety składał się z czterech bloków tematycznych, które dotyczyły: ogólnej satysfakcji ze współpracy z firmą Flotex, oceną dodatkowych usług, oceną zainteresowania wprowadzeniem nowych usług oraz charakterystyką profilu respondenta. Realizując projekt zespól Exacto wykorzystał do tego celu call center, przeprowadzając badanie metodą CATI. Wyniki zostały zaprezentowane w obszernym raporcie, który pozwolił na obiektywną analizę oraz ocenę obszarów, na których zależało klientowi.
 
Odwiedź nas w Google+