PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Zrealizowaliśmy kolejne badanie satysfakcji pracowników w firmie Polskie ePłatności

26-06-2019

Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto, na zlecenie firmy Polskie ePłatności przeprowadził kolejną edycję kompleksowego badania satysfakcji pracowników obejmującego analizę sposobu postrzegania firmy, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz warunków pracy.

Celem badanie było uzyskanie informacji na temat nastrojów pracowników oraz ewentualnej potrzeby wprowadzenia zmian. Kwestionariusz ankiety składał się z kilku bloków tematycznych, które w szczegółowy sposób badały różne aspekty środowiska pracy m.in. ogólnej satysfakcji z pracy, opinii dotyczącej pracy w zespole czy wizerunku wewnętrznego organizacji. Swoje działania Dział Badań i Analiz Strategicznych prowadził w marcu 2019 roku, za pomocą ilościowej metody badawczej, przy użyciu techniki CAWI, która polega na wypełnieniu przez respondenta ankiety w formie elektronicznej. Rezultatem badania było opracowanie kompleksowego raportu na podstawie prawie 400 zebranych ankiet, a następnie prezentacja wyników przed załogą firmy.
 

Odwiedź nas w Google+