PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wywiady telefoniczne

CATI

CATI – wywiady telefoniczne. Technika oparta na pozyskiwaniu informacji na bazie wystandaryzowanego narzędzia (kwestionariusza). Ankieter zdobywa dane poprzez przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z respondentem. Technika szczególnie polecana przy badaniach B2B lub badaniach z baz konsumenckich, gdzie respondentami są przedstawiciele firm lub ich klienci.

Zalety

  • Możliwość dotarcia do grup trudnodostępnych.
  • Niższe koszty realizacji badania w porównaniu z tradycyjnymi technikami badań terenowych.
Odwiedź nas w Google+