PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania i pomiar efektów

Badania i pomiar efektów

 

Przeprowadzamy badania marketingowe i audyty komunikacyjne na potrzeby firm i organizacji. Możemy na życzenie klienta przygotować kwestionariusze badawcze, arkusze ocen, jak również zaprojektować i wdrożyć cały proces badawczy. Dysponujemy własnym zespołem ankieterów. Współpracujemy również z analitykami zewnętrznymi. Realizujemy badania ilościowe głównie z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, PAPI. Badania CAWI wspieramy własnym narzędziem badawczym. Realizowaliśmy badania dla takich podmiotów jak: Jedynka SA, Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Urząd Miasta Jarosław, Urząd Miasta Lublin, Gamrat Jasło, PARP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Horiba Medical i inne.

Nasi eksperci są współautorami opublikowanej w roku 2010 książki: "Badania i pomiar efektów w public relations", w której opisywane są najważniejsze problemy i zagadnienia ważne z punktu widzenia badań w komunikacji.
 

Odwiedź nas w Google+