PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

FGI wywiad grupowy

Fokus Group Interview. Zogniskowany Wywiad Grupowy

Zogniskowany wywiad grupowy (Focus Group Interview) – technika polegająca na poznawaniu opinii wybranej grupy osób (zazwyczaj 6-8 osób) w aspekcie, którego dotyczy badanie. Pozwala na zebranie szczegółowych informacji, istotnych i zaakcentowanych przez respondentów podczas moderowanego spotkania. Wywiad odbywa się według wcześniej opracowanego scenariusza.

Moderator animując grupę stara się uzyskać efekt interakcji między uczestnikami. Dzięki możliwości swobodnej wypowiedzi oraz nawiązywania do wypowiedzi przedmówcy uczestnicy mogą odkrywać kwestie istotne z punktu widzenia celów badania.

Technika ta jest szczególnie przydatna przy wypracowywaniu rozwiązań problemowych oraz szczegółowej i wielostronnej ocenie rozmaitych koncepcji.

Zalety

  • Interakcje grupowe w większym stopniu stymulują respondentów.
  • Wzajemna inspiracja.
  • Spontaniczność – dyskusja grupowa bardziej przypomina naturalną sytuację z życia codziennego.
  • Synergia – wspólny efekt działania grupy jest „iloczynem” wysiłków indywidualnych wszystkich członków grupy, a nie ich „sumą”.
Odwiedź nas w Google+