PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

IDI wywiad pogłębiony

Indywidualny wywiad pogłębiony

Indywidualny wywiad pogłębiony (In-depht Inteview) to technika badań jakościowych polegająca na przeprowadzaniu rozmowy z respondentem w oparciu o przygotowany scenariusz wywiadu. Rozmowa przebiega w sposób swobodny, moderator ma możliwość zadawania dodatkowych pytań, przez co możliwe jest poznanie kwestii nie ujętych w scenariuszu, a istotnych z punktu widzenia celów badawczych. Technika szczególnie przydatna przy pozyskiwaniu wiedzy od ekspertów lub osób zaangażowanych w określone procesy – posiadających wiedzę unikatową (np. w firmie czy organizacji). Pozwala na zebranie opinii bez ewentualnego efektu oddziaływania na respondenta uczestników spotkań grupowych.

W niektórych przypadkach dopuszcza się realizowanie IDI przez telefon. Często jest to jedyna możliwa forma kontaktu z trudno dostępnymi respondentami.

Zalety

  • Możliwość poznania przekonań, opinii i postaw respondenta.
  • Komfortowy dla respondenta, możliwość umówienia się na dogodny termin.
  • Pozwala na swobodną wypowiedź.
  • Możliwość dokładnego i dogłębnego opisu problemu.
Odwiedź nas w Google+