PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Pracownicy

Marek Zajic

Kierownik Działu Badań i Analiz Strategicznych w Exacto sp. z o.o. Od 2007 roku związany z branżą badań rynkowych i społecznych.  Pracował m. in. dla TNS OBOP (obecnie TNS Polska), GFK Polonia. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z wykorzystaniem technik CATI, CAPI, CAWI, FGI, IDI, Mystery Shopping. Zawodowo interesuje się procesami wpływającymi na jakość obsługi i satysfakcji klientów.  Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Socjologia, specjalność Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo. Wolne chwile spędza czytając książki zwłaszcza kryminały, literaturę fantasy, reportaże. 

Maciej Ślęzak

Kierownik działu media relations. Absolwent pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Rzeszowie. Swoją przygodę w mediach rozpoczynał od współpracy z magazynami studenckimi, w których pisał artykuły na temat narzędzi służących do zarządzania sobą w czasie. Jest odpowiedzialny za tworzenie i dystrybucję materiałów prasowych, budowanie kontaktu z mediami oraz zarządzanie mediami społecznościowymi w procesie budowy wizerunku. Karierę w firmie zaczynał 2 lata wcześniej jako wolny strzelec przy okazji prowadzenia projektów badawczych. W wolnych chwilach czyta na przemian literaturę fantastyczną i naukową oraz podróżuje po Europie autostopem.

Zdzisława Zioło

Specjalista ds. wdrażania strategii. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej i studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z Exacto związana jest od 2012 roku. Pracowała i współprowadziła projekty m.in. dla: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. i Urzędu Miasta Rzeszów. Posiada certyfikat zarządzania projektami w oparciu o metodę PRINCE2 na poziomie Practitioner. Realizowała wiele projektów na poziomie koncepcyjnym i organizacyjnym.

Natalia Sieradzka

Specjalistka ds. projektów. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Swoją współpracę z Exacto rozpoczęła w 2015 r. przy realizacji V Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach a następnie pracowała w ramach zespołu przygotowującego XVI Kongres Profesjonalistów Public Relations. W czasie studiów była Prezesem Menadżerskiego Koła Naukowego oraz czynnym członkiem Gospodarczego Koła Naukowego i Kliniki Przedsiębiorczości, jak również działała przy Samorządzie Studenckim WSPiA.  Prywatnie miłośniczka książek i zagorzała fanka siatkówki  klubowej jak i Reprezentacji Polski.

Przemysław Szuba

Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz Strategicznych. Zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. badań. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Socjologia (studia I i II stopnia, specjalność: badanie rynku i opinii) oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I stopnia, specjalność: Public Relations). Posiada umiejętności praktyczne z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych (certyfikat SPSS Technology Junior Expert, budowa narzędzi pomiarowych, praca jako ankieter z wykorzystaniem różnorakich technik: PAPI, CAPI, CATI, MOBI, Mystery Shopping, IDI). Zawodowo interesuje się komputerową analizą danych i statystyką. W Exacto sp. z o. o. realizuje badania terenowe, prowadzi analizy empiryczne, sporządza raporty badawcze oraz uczestniczy w tworzeniu dokumentów strategicznych. W wolnym czasie śledzi bieżące wyniki sportowe i zagorzale dopinguje londyńską Chelsea. 

Paweł Serewko

Specjalista ds. media relations. Absolwent kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz ekonomia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W trakcie nauki udzielał się w mediach studenckich, pomagał przy realizacji różnego rodzaju działań promocyjnych na rzecz uczelni. Redaktor naczelny Głosu Słociny – lokalnego miesięcznika ukazującego się na terenie jednego z rzeszowskich osiedli. W wolnych chwilach poświęca się muzyce.

Kacper Gardziała

Specjalista ds. marketingu internetowego. Absolwent Zarządzania i Inżynierii Produkcji na wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, specjalność: zintegrowane systemy zarządzania. Po obronie pracy magisterskiej pracował m.in.: dla największej w Polsce firmy produkcyjnej w dziale automotive. Od kilkunastu lat związany z siatkówką. Akredytowany dziennikarz podczas wielu imprez w Polsce i na świecie. Fotoreporter podczas kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Japonii. Założyciel największego, osobistego bloga w Polsce dotyczącego siatkówki. Posiada certyfikaty od federacji ESL, PZPN oraz PZPS.

Iwona Wilk

Specjalistka ds. projektów. Absolwentka Kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Ekonomii. W czasie studiów sekretarz czasopisma ukraińsko-polskiego. Doświadczenie w budowaniu zespołu, zarządzaniu i koordynowaniu projektów jak i pełnieniu funkcji rzecznika prasowego, zdobywała podczas kilkuletniej współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa w ramach realizacji wydarzeń. Inicjatorka i koordynatorka Ogólnopolskich Pokazów Filmowych oraz współorganizator warsztatów filmowych w WDK w Rzeszowie. Od czasów studiów zdobywa doświadczenie związane z prowadzeniem badań marketingowych, organizacją konferencji prasowych, spotkań autorskich, plebiscytu literackiego, gali wręczenia nagród, imprez integracyjnych, eventów wyborczych, koncertów muzycznych. Inicjator wydania przewodników turystycznych po powiatach w woj. podkarpackim. W Exacto odpowiedzialna za rozwój autorskiego rozwiązania technologicznego firmy - systemu wirtualnego biura prasowego, do planowania i zarządzania procesem relacji z mediami. 

Mateusz Lach

Specjalista ds. Badań i Analiz Strategicznych. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Socjologia, specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Laureat II miejsca IV edycji „Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką”, przeprowadzonego w ramach Zadania 4 „Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia” projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracą w Exacto rozpoczyna swoją przygodę z zawodem. W wolnych chwilach oddaje się pasjonującym rozgrywkom przy szachownicy oraz śledzi losy swoich ulubionych serialowych bohaterów.

Kamil Olechowski

Specjalista ds. media relations. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Podczas studiów związany z mediami studenckimi oraz biurem prasowym uczelni. Po obronie dyplomu pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ, gdzie pełnił funkcję sekretarza czasopisma naukowego Social Communication, opiekuna mediów studenckich, a także prowadził zajęcia oraz badania naukowe. Współpracował z gazetą Super Nowości. W czasie wolnym gra w piłkę nożna, czyta wszelką literaturę fantastyczną oraz pisze opowiadania do szuflady.

Karolina Bartoszczyk

Asystentka Biura Zarządu. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku ekonomia ( I i II stopnia) o specjalności finanse i rachunkowość. Posiada certyfikat księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oparty na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC, Certyfikat wybrane zagadnienia MSSF oraz MSRF. Podczas studiów była członkiem Akademickiego Punktu Wolontariatu, gdzie czynnie angażowała się w organizację wydarzeń i pomoc ludziom starszym. W wolnych chwilach czyta książki ,szczególnie dramaty i kryminały, lub wybiera się za długie rowerowe wycieczki. 

Odwiedź nas w Google+