PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Badania marketingowe

Badania marketingowe najlepszy sposób pozyskiwania informacji z rynku m.in. o opiniach, preferencjach i potrzebach przedstawicieli grup otoczenia. Pozwalają na ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji rynkowych. Badania w zakresie wizerunku służą przede wszystkim określeniu pozycji, jaką firma posiada na rynku lub jaką chce zająć w świadomości swoich klientów. Podstawowe pytania, na jakie odpowiadają takie badania, to: jaka jest znajomość firmy na rynku wśród klientów i dystrybutorów, jaki jest stosunek rynku do przedsiębiorstwa, co wpływa na taki bądź inny wizerunek przedsiębiorstwa i co zrobić, aby go utrzymać lub zmienić. Badania zasadniczo dzielimy według wielu kryteriów. Jednym z częściej stosowanych jest podział na badania pierwotne i wtórne. Pierwsze to badania zbierane pod kątem określonych potrzeb. Charakteryzują się one bezpośredniością, dokładnością oraz szczegółowością informacji. Badania pierwotne przeprowadza się w oparciu o ankiety, wywiady, obserwacje, analizy rynku oraz eksperymenty. W odróżnieniu od badań pierwotnych, badania wtórne polegają na wykorzystaniu już istniejących informacji wewnętrznych i zewnętrznych, wcześniej zebranych i opracowanych dla innych potrzeb. Dane gromadzone w toku badań wtórnych cechuje niski koszt i relatywnie niska czasochłonność ich pozyskania.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+