PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Badania trackingowe

Badania trackingowe badanie o charakterze systematycznym, ciągłe. Pozwalają one na pomiar dynamiki zmian w świadomości, postrzeganiu określonego zjawiska, produktu, marki. Badania te umożliwiają uzyskanie informacji np. na temat efektywności wykorzystanych mediów.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Odwiedź nas w Google+