PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Słownik pojęć

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t w z Wszystkie

Media relations

Media relations termin oznaczający budowanie dobrych i obustronnie korzystnych relacji firmy z mediami. Celem MR jest ukształtowanie więzi z dziennikarzami w taki sposób, aby możliwe stało się skuteczne przekazywanie za ich pomocą informacji do grup docelowych. MR zawiera się w grupie sfer zadaniowych i instrumentów public relations, aczkolwiek zdarza się, że obydwa pojęcia (MR, PR) są mylnie zastępowane, głównie przez to, że zlecający działania public relations oczekuje wyłącznie relacji mediowych, zaś efektywność pracy agencji chce mierzyć za pomocą liczby wycinków ukazujących się na temat firmy w mediach. Media relations mogą być realizowane w oparciu o szereg narzędzi, wśród których znajdują się: informacje prasowe, konferencje prasowe, testy produktów, komunikację bezpośrednią z dziennikarzami, monitoring mediów i inne. Informacje prasowe są jednym z najczęściej spotykanych form komunikacji z mediami, aczkolwiek ich przygotowanie również wymaga specyficznych umiejętności od osób odpowiedzialnych za MR w firmie, a nawet swego rodzaju kunsztu dziennikarskiego. Konferencje prasowe, czyli formalne spotkania z dziennikarzami, mają na celu prezentację problemu, który wymaga bezpośredniego kontaktu, aby precyzyjnie przekazać informację oraz odpowiedzi na mogące się pojawić pytania i wątpliwości ze strony dziennikarzy. Wchodzące na rynek nowe produkty z uwagi na występujące często nowatorskie rozwiązania, są przekazywane do testów dziennikarzom, którzy następnie, w przypadku, gdy produkt według ich oceny może zainteresować np. czytelników danego pisma, są prezentowane w mediach.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

 

Odwiedź nas w Google+