PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badanie poziomu satysfakcji pracowników w Grupie Polskie ePłatności SA

21-07-2022
Za nami kolejna edycja badań satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz współpracowników Grupy Polskie ePłatności. Są one kontynuacją działań obejmujących analizę sposobu postrzegania firmy, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz warunków pracy. Pieczę nad badaniami sprawował nasz Dział Badań i Analiz. 
 
Pierwszym etapem badania była kampania komunikacyjna, informująca pracowników o procesie badawczym oraz przekazanie im wiedzy nt. wagi tego mechanizmu dla firmy oraz dla nich samych.
Następnie, zespół badawczy opracował kwestionariusz, który składał się z szeregu bloków tematycznych dotyczących satysfakcji z pracy, oceny zadań, warunków pracy, współpracy w zespole, współpracy między działami, wizerunku wewnętrznego organizacji, komunikacji wewnętrznej, wykorzystywanych systemów oraz inicjatyw, czy zaangażowania pracowników. 
 
Zespół Exacto przeprowadził badanie przy wykorzystaniu ilościowej metody badawczej. Użyto przy tym techniki CAWI, która sprowadza się do uzyskania informacji od respondenta za pomocą ankiety internetowej, dostępnej w formie linku przekazanego w wiadomościach e-mail. Rezultatem badania było opracowanie kompleksowego raportu na podstawie ponad 600 zebranych ankiet, a następnie prezentacja wyników. 
 

Dlaczego regularne przeprowadzanie badania satysfakcji pracowników jest tak ważne?

 
Podczas naturalnych, swobodnych rozmów, pracownicy bardzo często łączą swoją satysfakcję jedynie z wynagrodzeniem oraz pakietem benefitów. Rzadko uświadamiają sobie, że są też inne czynniki, mogące mieć wpływ na ich dobrostan w pracy. 
 
Taka monotematyczność zazwyczaj przekłada się na zawężenie postrzegania tej kwestii przez managerów i jednowymiarowe podejście do zarządzania satysfakcją z wykorzystaniem tylko bodźca finansowego. Nasze badania wskazują, że takie podejście bardzo spłyca wachlarz możliwości dostosowania działań do pracowników i skazuje zarządzających na porażkę. Nie są oni w stanie, na dłuższą metę, podnosić wynagrodzenia, a nie znając opinii pracowników, nie wiedzą jakie ich potrzeby są najbardziej palące.
 
Badanie satysfakcji pracowników pomaga spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy, opracować odpowiednio dobraną do potrzeb pracowników strategię oraz zwiększyć ich zadowolenie i wydajność pracy. 
 
Odwiedź nas w Google+