PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Kolejny projekt badawczy dla Grupy Polskie ePłatności

24-03-2021

Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto realizuje badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników i współpracowników Grupy Polskie ePłatności. Stanowi ono kontynuację działań rozpoczętych w 2018 roku i jest czwartym już badaniem realizowanym w ramach procesu budowania relacji wewnętrznych w firmie Zlecającego.

W ramach zlecenia zespół badawczy Exacto opracował koncepcję i narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety, a następnie rozpoczął realizację badania wśród pracowników Grupy Polskie ePłatności, za pomocą ilościowej metody badawczej, przy użyciu techniki CAWI. Elementami, które poddano pomiarowi, były m.in.: ogólna satysfakcja z pracy w Grupie Polskie ePłatności, ocena swoich zadań pracowniczych, warunków pracy i współpracy w zespole. Końcowym efektem badania będzie raport prezentujący wyniki, wnioski oraz rekomendacje przyszłych działań.


 

Odwiedź nas w Google+