PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Konstrukcja i dystrybucja informacji prasowych

10-11-2020

Zespół analityków Exacto, pod kierunkiem ekspertów Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Polską Agencją Prasową zrealizował badanie dotyczące konstrukcji i dystrybucji informacji prasowych.  Działania badawcze realizowano na przełomie sierpnia i września 2020 roku wśród dziennikarzy, w tym przede wszystkim osób znajdujących się w zasobach baz Polskiej Agencji Prasowej. Wynikiem przeprowadzonego badania są 132 ankiety. Badania zostały wykonane za pomocą ilościowej metody badawczej przy użyciu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview), która polega na przeprowadzeniu wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony WWW. Kwestionariusz ankiety składał się z działów tematycznych, które dotyczyły m.in. różnych aspektów korzystania z informacji prasowych, źródeł pozyskiwania informacji do tworzenia artykułów prasowych, sytuacji towarzyszących otrzymanej informacji prasowej, stopnia wykorzystywania informacji prasowych w codziennej pracy dziennikarskiej, oceny poszczególnych elementów informacji prasowych, preferowanego dnia tygodnia oraz pory dnia otrzymania informacji prasowej w celu jej publikacji, a także oceny przydatności poszczególnych działań specjalistów branży public relations. Wynikiem przeprowadzonego badania był raport zawierający najważniejsze wnioski.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Prasowej:
Raport PAP na Kongresie PR: 77 proc. dziennikarzy korzysta z informacji prasowych | Polska Agencja Prasowa SA

Odwiedź nas w Google+