PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Aktualności

Praca dziennikarzy w dobie koronawirusa i lockdown

14-12-2020

Zespół analityków EXACTO przy współpracy ekspertów Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polskiej Agencji Prasowej zrealizował badanie dotyczące pracy dziennikarzy w dobie koronawirusa i lockdown. Działania badawcze wykonano w maju 2020 roku wśród 4500 dziennikarzy znajdujących się w zasobach baz Polskiej Agencji Prasowej. Wynikiem przeprowadzonego badania jest 316 zrealizowanych ankiet. Przy założeniu 95% poziomu ufności, oszacowany błąd maksymalny wyniósł 5,3%. Badania zostały zrobione przy użyciu techniki CAWI (Computer Assisted Web Interview), która polega na przeprowadzeniu wspomaganego komputerowo wywiadu przy pomocy strony WWW. Kwestionariusz ankiety składał się z działów tematycznych, które dotyczyły pracy dziennikarzy w czasie pandemii koronawirusa, oceny współpracy z PR-owcami, wykorzystywanych narzędzi komunikacyjnych, a także zjawiska fake newsów. Wynikiem przeprowadzonego badania był raport zawierający najważniejsze wnioski.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Prasowej:
Dziennikarze w czasie pandemii: praca online, nowe technologie i fake newsy | Polska Agencja Prasowa SA (pap.pl)

Odwiedź nas w Google+