PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Szacowanie rynku agencji public relations w Polsce

12-05-2021

Firma Exacto wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetem Warszawskim realizuje pierwsze w Polsce badania, których celem jest między innymi przygotowanie operatu badawczego agencji public relations. Dokonujemy analizy rynku PR pod kątem jego kluczowych parametrów, takich jak: rodzaj prowadzonej działalności, forma prawna, historia funkcjonowania na rynku, rozmieszczenie terytorialne. Interesującym elementem tego badania jest również analiza sprawozdań finansowych agencji, dostępnych w KRS, tych, które są zorganizowane w formie spółek. Na podstawie konglomeratu przedstawionych analiz będziemy mogli oszacować wielkość rynku agencyjnego w Polsce i prognozować jego wzrost lub spadek w przyszłości. Dodatkowo będziemy mogli zdiagnozować dokładny zakres usług jakie świadczą wszystkie agencje w Polsce. Dotychczasowe największe badania jakie przeprowadzono w tym temacie obejmowały 204 podmioty. Obecne zawierają już ponad 1000 rekordów. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Agencji Public Relations.

Odwiedź nas w Google+