PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wspieramy działania CSR realizowane przez SARIA Polska

18-08-2022
Końcem lipca przedstawiciele firmy SARIA odwiedzili OSP Przewrotne. Nasz zespół był odpowiedzialny za zaplanowanie, organizację i koordynację przebiegu spotkania. Na ręce strażaków zostały przekazane trzy zestawy specjalistycznego wyposażenia ufundowane przez firmę. 
 
W ramach spotkania odbyła się również dyskusja o planach, potrzebach i możliwościach dalszego wsparcia.  
 
Jaką wartość niesie za sobą społeczna odpowiedzialność biznesu?
 
Żadne przedsiębiorstwo nie działa w próżni. Na działaniach CSR zyskuje zarówno społeczeństwo jak i firma. Z jednej strony wpływają one na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako zaangażowanego w lokalnej inicjatywy oraz otwartego na potrzeby mieszkańców. Z drugiej strony przynoszą wymierne korzyści dla lokalnej społeczności, dzięki czemu rośnie zarówno rozpoznawalność firmy, jak również poziom zaufania do prowadzonych przez nią działań. 
 
Odwiedź nas w Google+