PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wywiady bezpośrednie

PAPI/CAPI - Czym są wywiady bezpośrednie?

Kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (Peper Aided Personal Interview) to najbardziej kanoniczna technika badawcza bazująca na osobistej relacji między ankieterem i respondentem. Aktualnie bardziej rozpowszechnione są wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (Computer Aided Personal Interview). W trakcie wywiadu specjalnie przeszkolony ankieter zadaje respondentowi pytania w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz badawczy w formie papierowej (PAPI) lub w formie elektronicznego skryptu na laptopie lub tablecie (CAPI). Szczególny nacisk kładziony jest na standaryzację procesu badawczego tak, aby wszystkie wywiady były przeprowadzone w możliwie jednakowych warunkach.

 

 

Dlaczego warto korzystać z wywiadów bezpośrednich?

  • Umożliwiają dotarcie do dużej grupy respondentów.
  • Umożliwiają opisanie komunikatów niewerbalnych. 
  • Zwiększają prawdopodobieństwo udziału respondenta w badaniu.  
  • Dają możliwość dotarcia do grup respondentów nie posiadających lub nie odbierających telefonu (wyższa reprezentatywność).
  • Umożliwiają standaryzację warunków przeprowadzenia wywiadu.
  • Pozwalają na pokazywanie obrazów (PAPI/CAPI) i materiałów video (CAPI).
 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!


Kiedy warto zastosować technikę wywiadów bezpośrednich?

Technikę wywiadów bezpośrednich stosuję się przede wszystkim przy badaniach społecznych i reprezentatywnych, czyli we wszystkich badaniach, gdzie liczy się poprawne metodologicznie dotarcie do jak najszerszej grupy respondentów. 

 

Najczęściej zadawane pytania:

Czy jest możliwość przeprowadzenia badań PAPI?CAPI na respondentach z całego kraju?
 

Owszem, istnieje możliwość przeprowadzenia badania na takiej próbie. Decyzje dotyczące zakresu badań podejmowane są na początkowych etapach projektu. W trakcie rozmów z analitykami z naszego zespołu ustalany jest cel badania, grupa docelowa oraz wybór narzędzi. Jednym z kluczowych elementów jest również ustalenie zasięgu badania i obszaru, na jakim będzie ono prowadzone. Badania ogólnopolskie przeprowadzane tą metodą były bardzo popularne na przełomie XX/XXI w. Obecnie stosuje się głównie w ambitnych projektach, w których liczy się poprawność metodologiczna.

 

Czy istnieje możliwość skorzystania z obu technik (PAPI/CAPI) jednocześnie?

 

Tak, choć zazwyczaj się ich nie łączy. Połączenie obu technik jest uzasadnione ze względu na wygodę respondentów dotyczących zwłaszcza elementów, w których respondent sam wypełnia część kwestionariusza, lub w sytuacjach, gdzie część badania jest przeprowadzana w warunkach tzw. street survey.

 
Ile trwa badanie?
 

Ten rodzaj badania charakteryzuje się relatywnie dużymi możliwościami czasowymi, są one na pewno dłuższe niż w przypadku wywiadów telefonicznych,  jednak przyjmuje się, że po upływie ok. 20-30 minut respondent zaczyna być zmęczony i często udziela nierzetelnych odpowiedzi. 

 

Dlaczego warto nawiązać współpracę właśnie z nami? 

EXACTO to grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Badacze i analitycy z naszego zespołu od lat przeprowadzają badania zarówno w celach naukowych jak i na potrzeby klientów. 

 
Odwiedź nas w Google+