PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Wywiady telefoniczne

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) - Czym są wywiady telefoniczne?

CATI to technika badań ilościowych oparta na pozyskiwaniu informacji na bazie wystandaryzowanego narzędzia (kwestionariusza). Ankieter zdobywa dane poprzez przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z respondentem.

 

 

Jakie zalety mają badania za pomocą techniki CATI?

  • Są komfortowe dla respondenta.
  • Umożliwiają dotarcie do grup trudnodostępnych.
  • Generują niższe koszty realizacji badania w porównaniu z tradycyjnymi technikami badań terenowych.
 


Kiedy warto zastosować badanie techniką CATI?

CATI to technika, która umożliwia rozwiązanie wielu problemów badawczych. Najczęściej wykorzystywana jest ramach badań B2B oraz podczas badań przeprowadzanych na bazach konsumenckich, gdzie respondentami są przedstawiciele firm lub ich klienci. 
 

Najczęściej zadawane pytania:

Czy warto przeprowadzić badanie CATI w celu sprawdzenia opinii klienta na temat firmy/usługi/produktu?

 

Tak, badania przeprowadzane za pomocą techniki CATI pozwalają na uzyskanie opinii respondentów na tematy takie jak m.in.: wizerunek firmy oraz działania, które firma podejmuje w ramach jego budowania, jakość produktu, cena, rozpoznawalność marki. 

 

Czy przeprowadzenie badania za pomocą techniki CATI jest wystarczające do uzyskania odpowiedzi na problem badawczy, czy wymaga uzupełnienia o inne techniki badawcze?

 

Tak, w zdecydowanej większości przypadków badania CATI są wystarczające, aby uzyskać zakładane cele badawcze w kontekście zastosowanej metodologii ilościowej. W niektórych przypadkach, z uwagi na ograniczony czas respondenta, uzupełniająco wykorzystuje się technikę CAWI, dzięki czemu respondent może wypełnić ankietę w dowolnie wybranym przez siebie momencie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!
 
Ile kosztuje badanie CATI?
 

Cena ustalana jest w sposób indywidualny. Przeważnie w modelu rozliczeniowym uwzględnia się aspekt roboczogodzin pracy ankietera i analityka.

 

Dlaczego warto nawiązać współpracę właśnie z nami? 

EXACTO to grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Badacze i analitycy z naszego zespołu od lat przeprowadzają badania zarówno w celach naukowych jak i na potrzeby firm i organizacji. 

Przygotowujemy kwestionariusze badawcze, arkusze ocen, projektujemy oraz wdrażamy cały proces badawczy. Wśród naszych pracowników posiadamy zespół przeszkolonych ankieterów. Pracujemy na zaawansowanym systemie do działań call i contact center. 

Wiedza, jaką posiadamy oraz doświadczenie naszych ekspertów poparte działalnością naukową i praktycznymi wdrożeniami, sprawiają, iż jesteśmy gotowi sprostać wielu powierzonym nam zadaniom.


 

 
Odwiedź nas w Google+