PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania jakościowe

Najważniejszym wyróżnikiem badań jakościowych jest celowość doboru relatywnie niedużej próby. Informacje uzyskiwane są na różne sposoby, w większości z nich kluczową rolę odgrywa moderator, który poprzez zadawanie celnych, ale opisowych i eksploracyjnych pytań - dba o odpowiedni przebieg procesu. Odpowiada on również za dobór metody interpretacyjnej, która w przypadku tego rodzaju badań jest zorientowana na wyselekcjonowanie skonceptualizowanych opinii. 

Wyniki badań jakościowych są szczególnie cenne przy próbie precyzyjnego określenia grupy docelowej dla branż komercyjnych. Ponadto są niezbędne dla wszelkiego rodzaju ustaleń naukowych, których celem jest określanie nowych oraz weryfikowanie dotychczasowych zależności w wielu dziedzinach. 

 

 

Kiedy wykonać badania jakościowe?

  • Kiedy szukasz odpowiedzi na pytania: „co?”, „gdzie?”, „jak?”,  „dlaczego?”.
  • Kiedy Twoja próba jest niewielka, ale zorientowana w danej tematyce.
  • Kiedy nie jesteś zorientowany na „dobre” lub „złe” odpowiedzi – poszukujesz szczegółowych zindywidualizowanych opinii respondentów.

 

Dlaczego warto nawiązać współpracę właśnie z nami? 

EXACTO to grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Badacze i analitycy z naszego zespołu od lat przeprowadzają badania zarówno w celach naukowych jak i na potrzeby klientów. 

 
Odwiedź nas w Google+