PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Desk research

Czym jest Desk Research?

Desk Research to technika badań jakościowych, która sprowadza się do analizy już istniejących materiałów i dostępnych danych z wykorzystaniem różnych źródeł. Polega na ich zestawieniu, grupowaniu, wzajemnej weryfikacji i syntetycznemu przetworzeniu. Najczęściej badaniu podlegają dane urzędów statystycznych i instytucji państwowych, wyniki badań rynkowych i marketingowych, raporty branżowe, a także dokumenty urzędowe oraz dane wewnętrze firmy (oferty handlowe, bilanse, sprawozdania finansowe). W badaniu Desk Research wykorzystuje się również wszelkie inne informacje dostępne online tj. opinie eksperckie, opinie klientów, rankingi marek etc.

 

Dlaczego warto stosować metodę Desk Research?

  • Relatywnie niski koszt pozyskania informacji.
  • Możliwość przeprowadzenia wstępnej, szybkiej analizy przed kompleksowymi badaniami.
  • Wzbogacony obraz sytuacji gospodarczej na lokalnym rynku.
  • Rozpoznanie trendów pojawiających się w branży.
  • Możliwość ograniczenia ryzyka biznesowego przed niewłaściwą inwestycją.
  • Technika stanowi fazę wyjściową do badań docelowych (bardziej zaawansowanych).
  • Wyniki oparte są na różnorodnych źródłach danych.
 
 

Jedną z podstawowych zalet Desk Research jest możliwość szybkiego rozpoczęcia badań. Ze względu na to, że badania wykonuje się na podstawie danych wtórnych (już istniejących bez konieczności ich wywoływania), czas ich realizacji jest o wiele krótszy niż w przypadku badań, w których dane wymagają skomplikowanych faz realizacyjnych. Na czas wykonywania badań wpływa także ich zasięg, który w przypadku badań Desk Research, również możemy dostosować do swoich potrzeb. Analiza Desk Research może być traktowana zarówno jako odrębna i samodzielna technika, jak i jako jedna z wstępnych faz projektów badawczych. Poziom zaawansowania prowadzonej analizy oraz wybór jednostek analizy zależy od preferencji i celów, jakie badacz wyznaczył sobie do osiągnięcia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!


Kiedy wybrać Desk Research?

Desk Research to technika badawcza, którą można wykorzystać do analizy rynku, konkurencji czy konkretnej marki.
 


Jak przebiega proces badawczy?

Proces rozpoczyna się od sformułowania celu badawczego oraz pytań, które z niego wynikają, a także od ustalenia zakresu badania, np. w formie interwału czasowego. Następnie określony zostaje zakres badania. W kolejnym kroku dane poddawane są rzetelnej analizie pod kątem jakości oraz wiarygodności, a następnie obrabiane przez analityków. Na podstawie zebranych informacji opracowywany jest raport podsumowujący dany problem badawczy. Przeważnie stosowany jest model lejka, gdzie badacz w oparciu o duży zestaw danych, wyciąga esencję – kluczowe przekazy, informacje.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Czy badanie Desk Research pozwoli mi uniknąć złej inwestycji? 
 

Wyniki uzyskane w procesie badań Desk Research powinny być tylko punktem wyjścia do szerszej analizy potencjalnego ryzyka i zasadności inwestycji, a nie podstawą do podjęcia decyzji o jej realizacji. Jest to technika wspomagająca, rzadko kiedy stanowi fundament konkretnego postępowania badawczego.

 

Jak długo trwa badanie Desk Research? 

 

Wszystko zależy od obszaru badawczego, na jaki się decydujemy. Badanie można przeprowadzić na podstawie jednego, kilku, a nawet kilkudziesięciu źródeł. Duży wpływ na czas badania ma również liczba pytań, na które odpowiedzi szukamy. Im więcej pytań i im bardziej są one szczegółowe, tym więcej informacji uzyskamy. 

 
Czy można przeprowadzić badanie Desk Research we własnym zakresie? 
 

Oczywiście, jednak pojawia się pytanie - na jaką skalę i czy wyniki badania okażą się wartościowe. Najważniejsza w tej metodzie jest ocena wiarygodności danych, na których się opieramy oraz wyciągnięcie z nich odpowiednich wniosków. Często zdarza się, że badanie nie jest wartościowe tylko dlatego, że sprawdzono dane będące fake newsami lub spamem, a nie te pochodzące z wiarygodnych źródeł.

 
Ile kosztuje badanie Desk Research? 
 

Cena badania ustalana jest w sposób indywidualny. Przeważnie w modelu rozliczeniowym uwzględnia się aspekt roboczogodzin pracy analityka. 

 
Odwiedź nas w Google+