PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

FGI wywiad grupowy

Czym jest Focus Group Interview?

Focus Group Interview (FGI),czyli Zogniskowany Wywiad Grupowy, to technika polegająca na poznawaniu opinii niewielkiej, wybranej grupy osób (zazwyczaj jest to 6-8 uczestników) na temat badanego aspektu, problemu. Pozwala na zebranie szczegółowych informacji, istotnych i podkreślanych przez respondentów podczas moderowanego spotkania. Rozmowa odbywa się w oparciu o wcześniej ustalony scenariusz, który stanowi tylko zarys zagadnień, gdyż w FGI kluczowa jest elastyczność i wsłuchanie się w głos rozmówców.Celem FGI jest zdobycie pogłębionej wiedzy w badanym temacie i dotarcie do sedna problemu. Dlatego tak ważna jest aktywność grupy i wykorzystanie jej potencjału. Tego typu badania wpisują się w ramy metodologii jakościowej. Dzięki nim dotychczasowa wiedza zostanie usystematyzowana i pozwoli na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego warto stosować technikę badań Focus Group Interview? 

 • Ten rodzaj badania pozwala pozyskać pożądane informacje w relatywnie krótkim czasie.
 • Interakcje grupowe w większym stopniu stymulują respondentów.
 • Dyskusja grupowa bardziej przypomina naturalną sytuację z życia codziennego.
 • Informacje zdobyte podczas wywiadu grupowego pozwalają pozyskać większe spektrum wiedzy na temat badanego obszaru, niż w przypadku indywidualnych wywiadów. 
 • Idealnie sprawdza się w kontekście wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz badania postaw względem jakiejś konkretnej sytuacji.
 • Istnieje możliwość skonfrontowania opinii różnych grup, np. młodszych i starszych użytkowników smartfonów.
 • Pozwala na wyciągnięcie wniosków ad hoc przez moderatora, bez pogłębionej analizy.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

Kiedy wybrać Focus Group Interview?

Focus Group Interview sprawdza się wszędzie tam gdzie pojawia się interakcja międzyludzka. Najczęściej wykorzystywana jest do badań w obszarach takich jak:

 
 • punkty sprzedaży i obsługi klienta,
 • klienci i zachowania zakupowe,
 • produkty i ceny,
 •  satysfakcja i lojalność  konsumentów,
 • pracownicy/ wspólnicy,
 •  reklama i komunikacja,
 • otwarcie nowych punktów dystrybucyjnych,
 • opinie na wrażliwe społecznie tematy,
 • kiedy nie jesteś w stanie zrealizować badania ilościowego (trudno dostępni eksperci, ograniczona liczba ekspertów).

 


Jak przebiega proces badawczy?

Zogniskowany Wywiad Grupowy rozpoczyna się od przygotowania odpowiedniego scenariusza (warto stosować techniki projekcyjne, np. test skojarzeń czy kolaż), który pozwoli na zdobycie niezbędnych informacji. Następnie odbywa się aranżacja i zapraszanie uczestników. Później w grupie odpowiednio dobranych respondentów przeprowadzany jest fokus z udziałem moderatora. Całość zostaje udokumentowana, a następnie poddana analizie. Wnioski przedstawione zostają w szczegółowym raporcie z wyodrębnionymi blokami tematycznymi.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Czy badanie Focus Group Interview sprawdzi się przy wprowadzeniu na rynek nowych, nieznanych produktów?
 

Tak, Focus Group Interview pozwoli zdobyć dane przydatne przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek, np. w zakresie preferencji konsumentów, opinii na temat nazwy produktu, jego funkcjonalności czy nawyków zakupowych potencjalnych klientów. FGI jest często preludium do bardziej pogłębionych badań.

 

Jak długo trwa badanie Focus Group Interview? 

 

Wszystko zależy od obszaru badawczego, na jaki się decydujemy. Sam wywiad zazwyczaj trwa 1,5-2 godziny. Duży wpływ na czas trwania badania ma jednak liczba zadawanych pytań oraz długość odpowiedzi respondenta, a także sama liczba uczestników.

 
Ile kosztuje badanie Focus Group Interview?
 

Cena badania ustalana jest w sposób indywidualny i zależy od szeregu czynników takich jak rodzaj informacji, których szukamy, długość scenariusza oraz specyfika i liczba respondentów. W zależności od wymagań logistycznych koszt jednego FGI to 4-5 tys. złotych.

 

Jak dobierani są respondenci do badania Focus Group Interview?
 

Respondenci są dopasowywani do tematyki rozmowy. Dobór ma charakter celowy, czyli uczestnicy muszą spełniać kryteria ustalone przez badacza/klienta. Celem jest stworzenie sytuacji,  w której każdy  respondent jest zorientowany w badanej tematyce (pewien pierwiastek eksperckości) lub funkcjonuje w ramach interesującej badacza struktury, np. mieszka przez 5 lat w Gminie X. Często w tego rodzaju badaniach biorą udział eksperci w danej dziedzinie (znamiona niszowości). 

 

Dlaczego warto nawiązać współpracę właśnie z nami? 

EXACTO to grupa specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Badacze i analitycy z naszego zespołu od lat przeprowadzają badania zarówno w celach naukowych jak i na potrzeby klientów. 

 

Odwiedź nas w Google+