PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Barometr komunikacji

Badania dowodzą, że coraz więcej firm nie tylko chce profesjonalnie komunikować, ale również mierzyć efekty. Niestety często menedżerowie ulegają pokusie realizacji projektów badawczych niskim kosztem, wydają pieniądze bez przemyślenia, na badania robione np. przez sekretariat, które później są odkładane na półkę. To może i powinno się zmienić, gdyż barometr komunikacji daje szanse taniego i profesjonalnego prowadzenia projektów badawczych. Barometr komunikacji to narzędzie, które wspiera procesy badawcze. Sprzyja skutecznemu wprowadzaniu zmian. Pozwala ocenić trendy jakie w zakresie komunikacji zachodzą w firmie. Barometr jest dla tych menedżerów, którzy poszukują rozwiązań, które będzie można wykorzystać w każdej chwili, którzy chcą unikać błędów pomiaru, a także dla tych, którzy chcą mieć wartościowy materiał do analizy i podejmowania decyzji. Barometr daje odpowiedzi na pytania, które nurtują przedsiębiorców codziennie, min. takie jak:

 • Jakie są relacje wewnątrz firmy?
 • Jaka jest atmosfera w pracy?
 • Jaka jest skuteczność komunikacji wewnętrznej?
 • Jak pracownicy oceniają system motywowania?
 • Jak pracownicy oceniają szkolenia na które ich wysyłamy?
 • Jak jest oceniany przepływ informacji wewnątrz firmy?
 • Jak przestrzegane są zasady pracy i współpracy?
 • Jak wyglądają relacje z przełożonymi i współpracownikami?
 • Jak pracownicy oceniają możliwości swojego rozwoju/ szkolenia itd.?
 • Jak nas oceniają kontrahenci?
 • Czy grożą nam kryzysy? Jakie?
 • Jak są oceniane nasze produkty/usługi?

System jest tak przygotowany aby realizować nawet skomplikowane projekty badawcze. Więcej o barometrze na jego stronie internetowej.

Odwiedź nas w Google+