PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Dane rejestrowe spółki

Biuro w Rzeszowie:

Exacto sp. z o.o.
ul. Siemieńskiego 20, lok. 38
35-234 Rzeszów

tel. 17 785 19 23

Biuro w Warszawie:
Exacto sp. z o.o.
ul. Bukowińska 8/511
02-703 Warszawa
tel. 22 203 49 12
fax. 22 244 22 46

Dane spółki
Siedziba
Exacto sp. z o.o.

ul. Siemieńskiego 20, lok. 38
35-234 Rzeszów

NIP 813 360 25 58
REGON 180484610

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do KRS: 0000337961
Kapitał zakładowy 100.000,00 zł

 

Odwiedź nas w Google+