PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Employees

Zdzisława Skrabut

Specjalista ds. wdrażania strategii. Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej i studentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Z Exacto związana jest od 2012 roku. Pracowała i współprowadziła projekty m.in. dla: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. i Urzędu Miasta Rzeszów. Posiada certyfikat zarządzania projektami w oparciu o metodę PRINCE2 na poziomie Practitioner.