PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Internacjonalizacja

Dokumentacja

.Exacto Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych prowadzących do opracowania modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją produktu Spółki Exacto Sp.  o.o. w ramach projektu „Internacjonalizacja produktu – Wirtualnego Biura Prasowego „Newslink”na rynki zagraniczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP I Etap. 

 

Odwiedź nas w Google+