PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Liderzy zespołu

Marek Zajic

Kierownik Działu Badań i Analiz Strategicznych. Od 2007 roku związany z branżą badań rynkowych i społecznych.  Pracował m. in. dla TNS OBOP (obecnie TNS Polska), GFK Polonia. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych z wykorzystaniem technik CATI, CAPI, CAWI, FGI, IDI, Mystery Shopping. Zawodowo interesuje się procesami wpływającymi na jakość obsługi i satysfakcji klientów.  Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Socjologia, specjalność Komunikacja Społeczna i Dziennikarstwo. Wolne chwile spędza czytając książki zwłaszcza kryminały, literaturę fantasy, reportaże. 

Maciej Ślęzak

Kierownik Działu Media Relations. Absolwent pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego na Uniwersytecie w Rzeszowie. Swoją przygodę w mediach rozpoczynał od współpracy z magazynami studenckimi, w których pisał artykuły na temat narzędzi służących do zarządzania sobą w czasie. Jest odpowiedzialny za zarządzanie podległym mu zespołem, ale także tworzenie i dystrybucję materiałów prasowych, budowanie kontaktu z mediami oraz zarządzanie mediami społecznościowymi w procesie budowy wizerunku. Karierę w firmie zaczynał 2 lata wcześniej jako wolny strzelec przy okazji prowadzenia projektów badawczych. W wolnych chwilach czyta na przemian literaturę fantastyczną i naukową oraz podróżuje po Europie autostopem.

Przemysław Szuba

Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz Strategicznych. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Socjologia (studia I i II stopnia, specjalność: badanie rynku i opinii) oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I stopnia, specjalność: Public Relations). Posiada umiejętności praktyczne z zakresu ilościowych i jakościowych metod badawczych (certyfikat SPSS Technology Junior Expert, budowa narzędzi pomiarowych, praca jako ankieter z wykorzystaniem różnorakich technik: PAPI, CAPI, CATI, MOBI, Mystery Shopping, IDI). Zawodowo interesuje się komputerową analizą danych i statystyką. W Exacto sp. z o. o. realizuje badania terenowe, prowadzi analizy empiryczne, sporządza raporty badawcze oraz uczestniczy w tworzeniu dokumentów strategicznych. W wolnym czasie śledzi bieżące wyniki sportowe i zagorzale dopinguje londyńską Chelsea. 

Odwiedź nas w Google+