PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

EME Aero - Public relations oraz public affairs

projekt: Public relations oraz public affairs

Dla EME Aero, spółki która jest przedsięwzięciem join ventures Lufthansa Technik AG oraz MTU Aero Engines realizujemy szereg działań w zakresie public relations, public affairs, planowania kryzysowego oraz relacji z mediami. EME Aero jest projektem typu „greenfield”. Oznacza to, że powstaje w zasadzie od podstaw. EME Aero jest aktualnie w fazie tworzenia struktur,  intensywnego rozwoju zatrudnienia oraz szkolenia pracowników. W ramach działań media relations tworzone są informacje prasowe oraz inne materiały dedykowane mediom. Prowadzony również działania w internecie, w tym stronę www dla EME Aero. 

Odwiedź nas w Google+