PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Gmina Białobrzegi - Strategia rozwoju i promocji marki

projekt: Strategia rozwoju i promocji marki

Dla Gminy Białobrzegi przeprowadziliśmy kompleksowe badania marketingowe o charakterze jakościowym, które posłużyły do budowy Strategii budowy i promocji marki. W dokumencie zaprezentowano także nowy znak promocyjny jakim Gmina będzie się promowała. Przygotowana strategia zawierała ocenę sytuacji bieżącej, analizy, a także narzędzia i rekomendacje w zakresie wdrożenia założonej koncepcji. Dla potrzeb promocji Gminy opracowano także komunikat promocyjny, który brzmi: "bliska Gmina Białobrzegi".

Odwiedź nas w Google+