PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Grupa Adamed - Strategia komunikacji wewnętrznej

projekt: Strategia komunikacji wewnętrznej
Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto przygotował założenia strategiczne dla działań w zakresie komunikacji wewnętrznej dla Grupy Adamed. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja, a nastepnie przeprowadzone zostały rozbudowane badania ilościowe dotyczące komunikacji wewnętrznej dla Grupy Adamed – polskiego producenta leków i wyrobów medycznych. Badanie poprzedziły warsztaty przeprowadzone wśród pracowników dotyczące aktualnej i pożądanej jakości praktyk związanych z przepływem informacji.
 
Głównym celem badania było dostarczenie informacji o skuteczności dotychczas prowadzonych działań z zakresu komunikacji wewnętrznej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem dwóch technik badawczych: CAWI (kwestionariusze elektroniczne) oraz wspomagającą techniką PAPI (kwestionariusze drukowane) na próbie ponad 600 pracowników firmy. Oprócz świadomości i utożsamiania się pracowników ze strategiami oraz wartościami Grupy badanie sprawdzało także m.in. ocenę roli komunikacji kierowniczej średniego szczebla, wizerunku czy kanałów komunikacyjnych. Wyniki badania, przedstawione w szczegółowym raporcie strategicznym zawierającym wnioski i rekomendacje, posłużą Grupie Adamed do usprawnienia procesów komunikacji wewnętrznej.
Odwiedź nas w Google+