PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Grupa Landeskrone - Kompleksowa obsługa public relations

projekt: Kompleksowa obsługa public relations

Dla Grupy Firm Landeskrone oraz Fundacji Książąt Lubomirskich realizujemy kompleksowe działania z zakresu public relations, ze szczególnym uwzględnieniem media relations. Organizujemy również wydarzenia, prowadzimy profile w mediach społecznościowych. Opracowaliśmy system identyfikacji wizualnej dla Kancelarii Prawnej Jan Lubomirski & Partners, włącznie ze stroną internetową. Przygotowaliśmy badania wizerunkowe, mające na celu określenie pozycji wyjściowej w zakresie postrzegania Fundacji wśród mieszkańców województwa podkarpackiego.

Odwiedź nas w Google+