PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Ideo sp. z o.o.

projekt: Kompleksowa obsługa public relations

Na zlecenie Ideo sp. z o.o. prowadzone są systematyczne działania z zakresu relacji z mediami. Opracowana została strategia budowania wizerunku, która jest na etapie wdrażania. Realizujemy działania media relations, crisis management, a także z zakresu komunikacji wewnętrznej. Przygotowujemy i wdrażamy projekty badawcze. Wspieramy firmę Ideo również poprzez szkolenia.

Odwiedź nas w Google+