PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Kirchhoff Polska Sp. z o.o. - organizacja jubileuszu firmy oraz media relations

projekt: organizacja jubileuszu firmy oraz media relations

Dla Kirchhoff Polska Sp. z o.o. przygotowaliśmy konferencję prasową z okazji jubileuszu firmy. Do naszych zadań należało między innymi opracowanie informacji prasowych, przygotowanie baz danych mediów, a także VIP-ów uczestniczących w wydarzeniu. Prowadziliśmy również monitoring mediów. Efekty naszej pracy to ponad 60 publikacji w mediach regionalnych oraz ogólnopolskich. Odpowiadaliśmy także za kompleksową organizację wydarzenia jubileuszowego. Do zadań Exacto należało: zapewnienie nagłośnienia oraz oświetlenia podczas poszczególnych części wydarzenia, tłumaczenia z wykorzystaniem sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, zapewnienie obsługi sprzętu audio do zwiedzania hal produkcyjnych, prowadzenie wydarzenia. Po stronie Exacto znajdowała się również bieżąca kompleksowa obsługa techniczna i logistyczna jubileuszu.

Dla Kirchhoff Polska Sp. z o.o.  prowadziliśmy także działania w zakresie media relations oraz zarządzania kryzysowego. Przygotowywaliśmy pełną dokumentację oraz wdrażaliśmy zaplanowane rozwiązania.

Odwiedź nas w Google+