PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

projekt: Strategia rozwoju i działań marketingowych

Realizacja projektu dla Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej zakładała stworzenie strategii rozwoju i działań marketingowych ukierunkowanych na promocję kilkudziesięciu członków Klastra przy wykorzystaniu produktów lokalnych i unikalnych cech podmiotów. Byliśmy odpowiedzialni za wdrożenie strategii w obszarze regionalnym i ogólnopolskim. W tym celu: zrealizowaliśmy kampanię w mediach tradycyjnych i internetowych, zajęliśmy się produkcją i postprodukcją spotów/audycji telewizyjnych i radiowych, utrzymywaliśmy relację z mediami budując w ten sposób pozytywny wizerunek naszego Klienta przy jednoczesnym wsparciu kanałów social media, podejmowaliśmy szereg działań badawczych, eventowych, w których skład wchodziła m.in.: organizacja seminarium, spotkań konsultacyjnych czy realizacja kontaktów bezpośrednich z potencjalnymi odbiorcami oferty Klastra.

Odwiedź nas w Google+