PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Marma Polskie Folie - Media Relations

projekt: Media Relations

Na zlecenie firmy Marma Polskie Folie, realizowaliśmy dla tej firmy działania z zakresu media relations oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Nasze działania oparte były na planach strategicznych oraz operacyjnych. Wdrożyliśmy działania z zakresu przygotowania i dystrybucji informacji prasowych. Prowadziliśmy monitoring mediów, który każdorazowo kończył się raportem. Organizowaliśmy konferencje prasowe. Wspieraliśmy firmę w zakresie relacji z mediami, podczas sytuacji kryzysowych. Przygotowaliśmy także strategię komunikacji na rok 2011, czyli rok Jubileuszu firmy. Opracowaliśmy programy eventów, m.in. biegu maratońskiego, czy wydarzenia żużlowego, przygotowaliśmy również biuletyn jubileuszowy.

Odwiedź nas w Google+