PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Neptun Developer

projekt: Strategia i system identyfikacji wizualnej

Dla firmy Neptun Developer przygotowaliśmy strategię działań promocyjnych. Opracowaliśmy także księgę standardów identyfikacji wizualnej, w oparciu o korekcję logotypu wyróżniającego ten podmiot. Księga zawierała m.in. opis elementów bazowych, opis kroju pisma i zasady jego zastosowania, kolorystykę, zasady wykorzystania znaku podczas działań promocyjnych, w tym na akcydensach, a także projekty oznakowania. Szczegóły o firmie na ich stronie internetowej www.nd.com.pl

Odwiedź nas w Google+