PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w Białymstoku

projekt: Strategia promocji i public relations

Przygotowaliśmy dla naszego klienta strategie rozwoju a także marketingu. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy projekty badawcze metodami CATI, CAWI oraz PAPI. Zaprojektowaliśmy logo, media plan, przygotowaliśmy reklamy TV, radiowe, prasowe i internetowe. Całość zaprojektowanych działań została wdrożona w rocznej kampanii informacyjno-promocyjnej.

Odwiedź nas w Google+