PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Toyota Bank - Wdrożenie systemu oceny klientów

projekt: Wdrożenie systemu oceny klientów

Na zlecenie klienta wdrożyliśmy system barometr komunikacji, za pomocą którego Toyota Bank przeprowadza kompleksowe projekty badawcze w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. System barometr komunikacji jest informatycznym systemem wspomagającym procesy badawcze. Więcej na temat systemu znajduje się na stronie www.barometrkomunikacji.pl

Odwiedź nas w Google+