PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Transsystem SA

projekt: Komunikacja kryzysowa

Na zlecenie klienta, firmy TRANSSYSTEM SA przygotowaliśmy a następnie wdrożyliśmy proces komunikacji, w kontekście zmian w wizerunku dotyczących upadłości likwidacyjnej, jaka przeprowadzana jest w firmie. Prowadziliśmy komunikację z mediami, zorganizowaliśmy konferencję prasową. Opracowaliśmy dokumentację kryzysową, w tym Q&A, scenariusze kryzysu, a także wzorcowe oświadczenia. Nadzorowaliśmy proces wdrażania strategii zarządzania w sytuacji kryzysowej.

Odwiedź nas w Google+