PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

ZETO Rzeszów sp. z o.o. - Badania oraz doradztwo public relations

projekt: Badania oraz doradztwo public relations

Zespół ankieterski Exacto od lat realizuje terenowe badania, których celem jest pozyskanie od klientów ZETO Rzeszów opinii na temat współpracy i relacji. Przedmiotem badań jest ocena wizerunku zewnętrznego z perspektywy klientów firmy oraz wizerunku wewnętrznego, z perspektywy pracowników firmy. Oprócz badań firma Exacto realizuje dla ZETO Rzeszów szereg innych działań doradczych i stragtegicznych w zakresie public relations, HR, organizacji wydarzeń. W część projektów zaangażowany jest Dział Projektów i Wdrożeń. 

Badania w firmie i dla firmy ZETO Rzeszów sp. z o.o. prowadzone są od lat. W próbie badawczej jest zwykle ponad 200 instytucji z obszaru całego województwa podkarpackiego. Druga część, również od lat, przeprowadzana jest wśród wszystkich pracowników ZETO Rzeszów (w siedzibie w Rzeszowie oraz w filiach w Przemyślu i Krośnie). Wyniki poddawane są analizie statystycznej mającej na celu sporządzenie obszernych wniosków i rekomendacji decyzyjnych co do działań wizerunkowych. Oprócz badań, Exacto sp. z o.o. organizuje dla ZETO Rzeszów jubileusze, aktywności doradcze z zakresu HR oraz PR. 

Odwiedź nas w Google+