PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Badania relacji wewnętrznych

Czym są badania komunikacji i relacji wewnętrznych?

W strukturach organizacji, zwłaszcza w strukturach rozproszonych, otrzymanie pełnych, a jednocześnie zwięzłych wiadomości na czas jest nierzadko warunkiem sine qua non sprawnego funkcjonowania. 

 

Istotny wpływ na efektywność wykonywanych zadań i satysfakcję pracowników ma również odpowiednie przygotowanie kanałów informacji zwrotnej, pozwalającej pracownikom na zgłaszanie różnego rodzaju potrzeb i uwag, skierowanych do przełożonych lub zarządu oraz komunikacji poziomej, wyrażającej się często na płaszczyźnie integracji i dobrej atmosfery w poszczególnych działach firm. 
 
Aby możliwy był rozwój organizacji przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej motywacji wśród pracowników, ważna jest identyfikacja efektywności stosowanych narzędzi komunikacyjnych. Istotne jest również wsparcie i rozwój tych, które pozwalają na wygodne i skuteczne przesyłanie treści wszystkim zainteresowanym.
 

 

Jaki jest cel badań komunikacji i relacji wewnętrznych?

Celem badań komunikacji i relacji wewnętrznych jest dostarczanie praktycznych wniosków oraz rekomendowanie konkretnych działań. Powinny być one zorientowane na zbudowanie jeszcze efektywniejszego systemu komunikacji wewnętrznej, wspierającego zaangażowanie pracowników i realizację strategii firmy:

 

 • określenie silnych i słabych stron obecnego systemu komunikacji wewnętrznej firmy,
 • ocena przepływu informacji, niezbędnych do efektywnego realizowania zadań przez pracowników,
 • zbadanie poziomu doinformowania, czyli wskazanie, w jakim stopniu pracownicy otrzymują potrzebne im informacje z różnych źródeł, przez poszczególne narzędzia i na określone tematy (zwłaszcza Wizja firmy 2020),
 • zdefiniowanie potrzeb komunikacyjnych, czyli określenie najbardziej pożądanych, z punktu widzenia odbiorców, tematów, źródeł informacji i sposobów komunikowania, 
 • ocena efektywności poszczególnych narzędzi i kanałów komunikacji. Określenie w jakim stopniu poszczególne narzędzia realizują potrzeby informacyjne poszczególnych grup pracowników, 
 • rekomendacje konkretnych działań w odniesieniu do wyników badania.
 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas. Odpowiemy.

Zapytaj o ofertę!

Kiedy warto wykonać badania komunikacji i relacji wewnętrznych?

Odpowiednia komunikacja i relacje wewnętrzne to podstawa wydajności pracowników i efektywnych działań przedsiębiorstwa. Mało prawdopodobne jest, aby firma odniosła sukces, nie dbając o odpowiedni przepływ informacji, otwarty dialog i skuteczny system CSM. Dlatego niezwykle ważne jest, by regularnie monitorować, weryfikować i zgodnie z potrzebami pracowników – usprawniać system komunikacji. 

 

Jaki jest zakres badań komunikacji i relacji wewnętrznych?

W ramach badań Agencja realizuje następujące zadania:
 
 • określenie celu, jaki chce osiągnąć podmiot,
 • szczegółowe przedstawienie przedmiotu i zakresu badań,
 • analiza sytuacji wyjściowej,
 • przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza ankiety do badań ilościowych),
 • właściwa realizacja badań (online lub terenowe) oraz sporządzenie instrukcji dla pracowników dystrybuujących ankiety,
 • sprawdzanie spójności logicznej danych i ich kodowanie,
 • analiza uzyskanych wyników,
 • przekazanie opracowanych wyników badań wraz z rekomendacjami końcowymi (w formie raportów),
 • prezentacja wyników w siedzibie Klienta.

 

Najczęściej zadawane pytania:

Ile kosztują badania komunikacji i relacji wewnętrznych? 

 

Cena ustalana jest w sposób indywidualny. Model rozliczeniowy uzależniony jest od liczby roboczogodzin pracy ankieterów oraz analityków.

 

Ile trwa badanie?  

 

Głównymi wyznacznikami czasu realizacji badań jest liczba respondentów oraz wielkość przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym dłuższy jest czas przeprowadzanego badania.

 

Do kogo skierowana jest oferta badań komunikacji i relacji wewnętrznych? 

 

Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji, chcących usprawnić wewnętrzny system komunikacji.  

 
Odwiedź nas w Google+